Python Döngü Kullanımı ( For Ve While Döngüleri)

Programlamanın en temel işlevlerinden biri olan döngüler neredeyse her programlamanın önemli bir parçasıdır.
Döngüler, geliştiricilerin kodlarının belirli bölümlerini belirli sayıda döngüde tekrar etmelerini sağlar.
Yineleme olarak da adlandırılır. Python’da çok sayıda döngü ve döngü uygulamalarının kullanımını kapsamaktadır.


Bu yazımızda for ve while döngülerini kullanacağız . Ek olarak break ve continue ifadelerinin döngülerdeki yerini inceleyeceğiz .

Bu örneklerden yola çıkarak farklı sonuçlar elde edebilirsiniz .

For Döngüsü

1-)

Çıktı : 

Range ile for döngüsüne tek parametre verilirse verilen değere kadar döngü devam eder .

2-)

Çıktı

range e 2 adet değer verince ilk değer başlangıç değeri ikinci değerde bitiş değeri olur . Bu örnekte 10’dan başlar ve 20’e gelene kadar devam eder .

3-)

Çıktı : 

range e 3 adet değer verdiğimiz zaman önceki örnekte olduğu gibi ilk 2 değer başlangıç ve bitiş değeridir . 3.Değer ise artış miktarıdır . Bu örnekte 0’dan 10’a kadar 2 şer 2 şer artarak devam eder .

4-)

Çıktı : 

Bu döngüde 0,1,2 basılmıştır . İf bloğuna gelindiği zaman i değeri 2 olduğu için break komutu devreye girmiştir ve döngüden çıkılmıştır .

5-)

Çıktı : 

İf bloğunda i 2 ya da 4 olunca continue satırı döngünün mevcut değerini es geçer (Görmezden gelir) .

While Döngüsü

Çıktı : 

 


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir