Spring framework ile Checked ve Runtime Exceptionlar üzerinde transaction yönetimi.

Java Spring framework uygulamalarında, “Transactional”(org.springframework.transaction.annotation.Transactional) anotasyonu ile bir database işlemini (örneğin, bir veri ekleme işlemi) bir transaction içinde gerçekleştirebilirsiniz. Bu anotasyonun bir parametresi olarak “rollbackfor” değeri verilebilir ve bu değer ile hangi exceptionlar için bir geri alma (rollback) yapılacağı belirtilebilir.

Java – charAt() Kullanımı

Bu yazıda Java da bulunan charAt() fonksiyonunun kullanımını bir örnekle inceleyeceğiz . öncelikle charAt nedir ne işe yarar onu açıklayalım . charAt(3)  string ifadede belirtilen indisteki değeri bize verir . string degisken=”mehmet”; System.out.println(degisken.charAt(3)); Çıktı : m Daha geniş bir örnekle açıklamak istersek de  ; Klavyeden okuduğunuz bir…