Python Fonksiyon (Function) Kullanımı

Fonksiyonlar ,belirli bir işi gerçekleştirmek için kullanılan , yeniden düzenlenebilir bir kod bloğudur .Fonksiyonlar yapacak olduğumuz uygulamaların bakım , hata bulma ve kodların diğer kodları etkilemeden kullanımını sağlar . Bildiğimiz gibi çoğu programlama dilinde olduğu gibi python’da da hali hazırda kullanmamız için sunulmuş bir çok fonksiyon barındırmaktadır . Bunlardan bazıları…

Python Döngü Kullanımı ( For Ve While Döngüleri)

Programlamanın en temel işlevlerinden biri olan döngüler neredeyse her programlamanın önemli bir parçasıdır. Döngüler, geliştiricilerin kodlarının belirli bölümlerini belirli sayıda döngüde tekrar etmelerini sağlar. Yineleme olarak da adlandırılır. Python’da çok sayıda döngü ve döngü uygulamalarının kullanımını kapsamaktadır. Bu yazımızda for ve while döngülerini kullanacağız . Ek olarak break ve continue…

Python If-Else Kullanımı

Diğer dillere benzer olarak python programlama dilinde de karar yapıları olan if ve else gibi yapılar bulunmaktadır . Karşılaştırılması istenen değerler belirli mantıksal olaylara göre birbirleri ile karşılaştırılır . If-Else yapıları programlama alanında en etkin elemanlardır . If Yapısının Kullanımı : if yapısında koşulun sonucunun true olduğu tüm durumlarda içerisindeki…

Python Operatorler – Üyelik Operatörleri

Üyelik operatörleri sözel değerler(string), dizi (array) , liste (list) ve tüp (tupple) gibi veri yapılarının elemanlarının varlığını kontrol etmek için kullanılır . in Operatörünün kullanımı : in operatörü yukarda bahsedilen veri yapılarının içerisinde verilen değerin olup olmadığını kontrol eder . Söz konusu değer var ise true yok ise false değerini…

1 2 3 9