Python değişken tipleri tuple kullanımı

Python Tüp veri yapısı Tuple list veri yapısına benzer bir yapıdır . Veriler () içerisinde sıralı bir şekilde virgül ile ayrılarak tutulur .Listeden farkı düz parantez ile ayrılmış olmasıdır . Python List ve Tuple arasındaki temel farklar nelerdir ?  *Listeler köşeli parantez içerisinde alınır ([]) Tuple (()) ise düz parantez…

Yeni başlayanlar için wordpress’e Google Analytics kurulumu

Bu yazımda sizlere wordpress sitelerinizin Google Analytics istatistik servisine nasıl ekleneceğini anlatacağım . WordPress için Google Analytics nasıl kurulur ? Bunun birçok yolu vardır . Sizlere en sancısız en kolay yolunu adım adım anlatacağım . WordPress siteler için google analytics entegrasyonunu en temel düzeyde gerçekleştiren popüler eklentisi olan  Google Analytics Dashboard…

Python değişken tipleri list kullanımı

Python dilinde listeler , verilerin bir arada belli bir düzende tutulmasını sağlar .Liste içine atılmış elemanlar virgül ile ayrılırlar . Bu elemanlar [eleman1,eleman2,….] şeklinde köşeli parantez içinde tutulurlar .Listeler C’deki dizi yapısına benzer fakat python’da veri türleri farklı tutulabilir. Liste’nin 0’ıncı indisinden başlayıp son indisi olan -1 e kadar gezebilir…

Python değişken tipleri string kullanımı

Bu yazımızda genel string tipinin kullanımında ortaya çıkan temel işlemleri ve fonksiyonları inceleyeceğiz .   Python dilinin esnekliği sayesinde bir string ifadeyi bir dizinin elemanlarını gezer gibi rahatça parçalayabiliriz. . String’in 0’ıncı indisinden başlayıp son indisi olan -1 e kadar gezebilir ve ([] , [:]) ifadelrine parametreler vererek dilimleme işlemi…

Python değişken tipleri (int,float,string)

Bu yazıda programlamada giriş kısmı olan temel değişken tiplerini inceleyeceğiz . Python dilinde,bellekte bir değişken tanımlanırken herhangi bir tip bildirimi yapılmaz . Eşittir (=) işareti değişkenlere değer atamak için kullanılır. Eşittir işaretinin sol tarafında değişken ismi ve sağ tarafında o değişkenin değeri bulunur . Örneğin :

Ekran Çıktısı :…