Döviz hesaplama operatör aşırı yüklemesi (Operator Overloading) örnek 3

Bu örnekte , Python’da oluşturduğumuz döviz sınıfına operatör aşırı yükleme uygulayarak iki farklı nesne ile kur hesaplaması yapıp iki nesnenin Türk Lirası üzerinden toplanmasını gerçekleştireceğiz . Kur bilgileri bir dictionary içerisinde tutulmaktadır . (İstenirse web üzerinde bulunan kur servislerinden güncel olarak çekilebilir) .

Kurucu (Constructor) metodun tanımlanması

Toplam…

Karmaşık sayıları kullanarak operatör aşırı yüklemesi örnek 2

Bu örnekte, bir karmaşık sayı sınıfı oluşturarak bu sınıf  için operatör aşırı yüklemesini nasıl kullanabileceğinizi ele alıyoruz.  Örnekte karmaşık  sayılar ile toplama,çıkarma ve bölme işlemlerini tanımlayacağız . Toplama : Karmaşık sayılar toplanırken reel kısımlar kendi aralarında ve sanal kısımlar kendi aralarında toplanır . Çıkarma : Karmaşık sayılar çıkarılırken  reel kısımların farkı …

OS modülü kullanarak bir dizindeki mp3 uzantılı dosyaları taşıma

1.Adım : Bir dizindeki dosyalara erişmek için “OS” modülü altında bulunan listdir() fonksiyonu kullanılır . listdir() fonksiyonu , dizin üzerinde bulunan verilerin dosya isimlerini bir liste içinde geri döndürür 2.Adım : Erişilen dosyaların dosya adlarını ve uzantılarını “OS” modülü içerisinde bulunan path.splitext() fonksiyonları yardımı ile ayırırız İlgili kodlar

Ekran…

Operatör aşırı yükleme örnek 1

Operatörlerin aşırı yüklenmesi, bir operatörün bir nesne için bizim istediğimiz şekliyle çalışabilecek hale getirilmesidir. Örneğin bir (+) operatöründe ilk aklımıza gelen iki sayının toplamı ya da iki metnin birleştirilmesidir. Bazen yazdığımız sınıflara ait nesnelerin üzerinde bazı özel işlemler yapmak isteriz . Bu durumda sınıfımızda bir takım değişiklikler yapmak zorundayız. Mesela…

Bir dizinde istenilen uzantıdaki dosyaları başka bir dizine kopyalamak

Python dilinde dizin işlemleri “OS” modülünü kullanarak yapılmaktadır. Bu örnekte bir dizindeki “.mp3” uzantılı dosyaları başka bir dizine nasıl kopyalanacağı anlatılmaktadır . Python’daki OS modülü , işletim sistemi üzerinde değişiklikler yapmak için kullanılır . OS modülünün sunduğu işlevler,bazı zamanlar platform bağımlı olabilmektedir . Bu yazıda yukarıdaki probleme karşılık gelen  işlevlerin…