Python Fonksiyon (Function) Kullanımı

Fonksiyonlar ,belirli bir işi gerçekleştirmek için kullanılan , yeniden düzenlenebilir bir kod bloğudur .Fonksiyonlar yapacak olduğumuz uygulamaların bakım , hata bulma ve kodların diğer kodları etkilemeden kullanımını sağlar . Bildiğimiz gibi çoğu programlama dilinde olduğu gibi python’da da hali hazırda kullanmamız için sunulmuş bir çok fonksiyon barındırmaktadır . Bunlardan bazıları belirli bir dizinin boyutunu veren size() ya da ekrana çıktı …

Devamını oku

Python Döngü Kullanımı ( For Ve While Döngüleri)

Programlamanın en temel işlevlerinden biri olan döngüler neredeyse her programlamanın önemli bir parçasıdır. Döngüler, geliştiricilerin kodlarının belirli bölümlerini belirli sayıda döngüde tekrar etmelerini sağlar. Yineleme olarak da adlandırılır. Python’da çok sayıda döngü ve döngü uygulamalarının kullanımını kapsamaktadır. Bu yazımızda for ve while döngülerini kullanacağız . Ek olarak break ve continue ifadelerinin döngülerdeki yerini inceleyeceğiz . Bu örneklerden yola çıkarak farklı …

Devamını oku

Python If-Else Kullanımı

Diğer dillere benzer olarak python programlama dilinde de karar yapıları olan if ve else gibi yapılar bulunmaktadır . Karşılaştırılması istenen değerler belirli mantıksal olaylara göre birbirleri ile karşılaştırılır . If-Else yapıları programlama alanında en etkin elemanlardır . If Yapısının Kullanımı : if yapısında koşulun sonucunun true olduğu tüm durumlarda içerisindeki ifadeleri geçerli kılar . crayon-5f2e5e38caf1e680152782/ Ekran Çıktısı : crayon-5f2e5e38caf2a573678027/ else …

Devamını oku

Python Operatorler – Üyelik Operatörleri

Üyelik operatörleri sözel değerler(string), dizi (array) , liste (list) ve tüp (tupple) gibi veri yapılarının elemanlarının varlığını kontrol etmek için kullanılır . in Operatörünün kullanımı : in operatörü yukarda bahsedilen veri yapılarının içerisinde verilen değerin olup olmadığını kontrol eder . Söz konusu değer var ise true yok ise false değerini geri döndürür . crayon-5f2e5e38cb860693457324/ Ekran Çıktısı : crayon-5f2e5e38cb86c066218211/ not in …

Devamını oku

Python Operatörler – Atama Operatörlerinin Kullanımı

Python üzerinde yazdığımız programlarda çoğu zaman atama operatörleri kullanırız . Örneğin bir değişkene bir sayı atarken “=” operatörü kullanırız . Bunun yanı sıra algoritmalarınızda kullanacağınız bir çok özel atama operatörleri vardır . Şimdi bunları inceleyelim . Eşittir (=) operatörünün kullanımı : En temel atama operatörüdür .Bu operatörün sol tarafına değişken ismi sağ tarafına atanacak değer veya değerler yazılır . crayon-5f2e5e38cbf5f509183403/ …

Devamını oku

Python Operatörler – Karşılaştırma Operatörlerin Kullanımı

Karşılaştırma Operatörleri Bu operatörler iki değerin birbirleri arasında belirli bir ilişkiye göre karşılaştırılmasını sağlar . Çoğunlukla if ve while döngülerini yönetmek için kullanılır . Eşit ise  (==) Operatörünün kullanımı : İki değerin birbirlerine eşit olup olmadığını kontrol etme durumlarında kullanılır .Eşit olduğu anda true değer döndürür. crayon-5f2e5e38cc8a0566867048/ Ekran Çıktısı : crayon-5f2e5e38cc8ac088272219/ Eşit Değil İse  (!=) Operatörünün kullanımı  : İki değerin …

Devamını oku

Python Operatörler – Aritmetik Operatörlerin Kullanımı

Operatörler hesaplama ve kontrol işlemlerinde kullanılırlar. Pythonda program yazarken, hesaplama ve diğer işlemlerde ihtiyaç duyulan bir çok operatör vardır . Aritmetik Operatörler Bunlar toplama, çıkarma, çarpma, bölme, ve mod alma gibi gibi operatörlerdir . Toplama (+) Operatörü : Bu operatör ile iki veya daha fazla değişken toplanır . Örneğin ; a+b=30 gibi crayon-5f2e5e38cdc25219667132/ Ekran Çıktısı : crayon-5f2e5e38cdc31098930952/ Çıkarma (-) Operatörü …

Devamını oku

Python switch-case kullanımı

Python programlama dilinde ne yazık ki  diğer dillerde olduğu gibi bir switch-case yapısı yoktur . Dictionary yapısını kullanarak python için kendi switch-case yapımızı oluşturabiliriz . Eğer dictionary veri yapısı hakkında bir bilginiz yoksa bu bağlantıda bulunan içeriğe göz atabilirsiniz  Öncelikle switch adında bir fonksiyon tanımlıyoruz . crayon-5f2e5e38ceac9835025683/ Şimdi oluşturduğumuz bu switch fonksiyonun içini doldurmaya geçelim .Bu fonksiyon için karşımıza çıkan …

Devamını oku

Python değişken tipleri dictionary kullanımı

Python dictionary bir takım verileri saklamaya yarayan ilişkisel bir veri yapısıdır . İlişkiler anahtar ve değerler şeklindedir . Veriler {} içerisinde :  ile ayrılarak {‘key1Name’:’value1′,’key2Name’:’value2′} şeklinde tutulur .Her anahtara karşılık bir değer vardır. Anahtarlar arasında aynı isme sahip bir anahtar varsa sondaki anahtar için işlem yapılır . Hangi durumlarda dictionary kullanabiliriz ? Python programlama dilinde diğer dillerde olduğu gibi switch-case yapısı …

Devamını oku

Python değişken tipleri tuple kullanımı

Python Tüp veri yapısı Tuple list veri yapısına benzer bir yapıdır . Veriler () içerisinde sıralı bir şekilde virgül ile ayrılarak tutulur .Listeden farkı düz parantez ile ayrılmış olmasıdır . Python List ve Tuple arasındaki temel farklar nelerdir ?  *Listeler köşeli parantez içerisinde alınır () Tuple (()) ise düz parantez içerisine alınır . *Listelerin boyutu değişebilir ve içerisindeki veriler güncellenebilir …

Devamını oku