Python değişken tipleri string kullanımı

Bu yazımızda genel string tipinin kullanımında ortaya çıkan temel işlemleri ve fonksiyonları inceleyeceğiz .


 

Python dilinin esnekliği sayesinde bir string ifadeyi bir dizinin elemanlarını gezer gibi rahatça parçalayabiliriz. .
String’in 0’ıncı indisinden başlayıp son indisi olan -1 e kadar gezebilir ve ([] , [:]) ifadelrine parametreler vererek dilimleme işlemi yapabiliriz .

Artı (+) artı operatörü ile bir stringi birleştirebilir ve çarpım (*) operatörü ile bir stringi istenildiği sayıda tekrar ettirebiliriz .

Ekran Çıktısı :

count() kullanımı :

count() fonksiyonu ile bir string içerisinde verilen parametrenin kaç defa geçtiğini öğrenebiliriz .

Ekran Çıktısı : 

endswith() kullanımı :

endswith() fonksiyonu ile bir string içerisinde verilen parametre ile bitip bitmediğini boolean olara geri döndürür

Ekran Çıktısı :

upper() ve lower() kullanımı :

upper() ve lower() fonksiyonları ile bir string ifadeyi büyük ve küçük şekilde yazdırmayı sağlar

Ekran Çıktısı :

 


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir