Python değişken tipleri list kullanımı

Python dilinde listeler , verilerin bir arada belli bir düzende tutulmasını sağlar .Liste içine atılmış elemanlar virgül ile ayrılırlar .
Bu elemanlar [eleman1,eleman2,….] şeklinde köşeli parantez içinde tutulurlar .Listeler C’deki dizi yapısına benzer fakat python’da veri türleri farklı tutulabilir.


Liste’nin 0’ıncı indisinden başlayıp son indisi olan -1 e kadar gezebilir ve ([] , [:]) ifadelrine parametreler vererek dilimleme işlemi yapabiliriz .

Artı (+) artı operatörü ile bir diziyi birleştirebilir ve çarpım (*) operatörü ile bir diziyi istenildiği sayıda tekrar ettirebiliriz .

append() kullanımı : 

append() fonksiyonu ile bir listenin sonuna yeni bir eleman eklenir .

Ekran Çıktısı :

remove() kullanımı :

remove() fonksiyonu ile bir listenin parametre ile verilen elemanı silmek için kullanılır . Listede silinmek istenen bir elemandan birden fazla varsa listenin en başında geleni siler .

Ekran Çıktısı :

 

 


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir