Python değişken tipleri list kullanımı

Python dilinde listeler , verilerin bir arada belli bir düzende tutulmasını sağlar .Liste içine atılmış elemanlar virgül ile ayrılırlar . Bu elemanlar [eleman1,eleman2,….] şeklinde köşeli parantez içinde tutulurlar .Listeler C’deki dizi yapısına benzer fakat python’da veri türleri farklı tutulabilir. Liste’nin 0’ıncı indisinden başlayıp son indisi…