Nesneye Dayalı Programlama ( Final 2016 ) Soru Çözümleri

Dumlupınar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2015-2016 Bahar Yarıyılı Nesneye Dayalı Programlama Final soru çözümleri aşağıda yer almaktadır . Bütünleme sınavı için umarım  ışık tutar . Soru 1 : Çok biçimlilik int main(){ Sekil *sekilOrnek; Dikdortgen diktdgn(10, 7); Ucgen ucgn(10, 5); sekilOrnek = &diktdgn; sekilOrnek->alan(); sekilOrnek = &ucgn; sekilOrnek->alan();…

Bubble Sort (Kabarcık sıralaması)

Kabarcık Sıralaması, bilgisayar bilimlerinde kullanılan yalın bir sıralama algoritmasıdır. Sıralanacak dizinin üzerinde sürekli ilerlerken her defasında iki öğenin birbiriyle karşılaştırılıp, karşılaştırılan öğelerin yanlış sırada olmaları durumunda yerlerinin değiştirilmesi mantığına dayanır. Algoritma, herhangi bir değişiklik yapılmayıncaya kadar dizinin başına dönerek kendisini yineler. Adına “Kabarcık” sıralaması denmesinin…

Nesneye Dayalı Programlama ( Butunleme 2014 ) Soru Çözümleri

Soru Çözümleri Aşağıdaki gibidir umarım faydalı olur … Soru 1-) Prizma.h (SupperClass)    

Prizma.cpp

Silindir.h

Silindir.cpp

DiktortgenPrizma.h

DiktortgenPrizma.cpp

Source.cpp

Soru 2-) a-) Operatör aşırı yükleme Operatörlerin aşırı yüklenmesi, bir operatörün bir nesne için bizim istediğimiz şekliyle çalışabilecek…

Nesneye Dayalı Programlama Final Soru Çözümleri (2015 Yaz okulu)

Soru 1-)  Aşağıdaki programda çağrılan carp fonksiyonunu şablon olarak yazınız

Soru 2-)Aşağıdaki programın çalışması için gerek sınıfı ve fonksiyonu tanımlayın .ikiyeKatla fonksiyonu  en ve boy değerlerinin iki katı değerlerini yeni örneğe atayacaktır . Programın çıktısı 60 olacaktır .

Soru -3) Programın çalışması için…

Nesneye Dayalı Programlama Vize Soru Çözümleri –

Dumlupınar Üniversitesi 2015 -2016 Bahar yarıyılı Nesneye Dayalı Programlama Vize Soru Çözümleri 1.Soru Referans parametresi kullanarak herhangi bir değer geri döndürmeden fonksiyon ile değişkenin değeri değiştirilmiştir .

2.Soru  

3.Soru