Nesneye Dayalı Programlama ( Final 2016 ) Soru Çözümleri

Dumlupınar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2015-2016 Bahar Yarıyılı Nesneye Dayalı Programlama Final soru çözümleri aşağıda yer almaktadır . Bütünleme sınavı için umarım  ışık tutar . Soru 1 : Çok biçimlilik int main(){ Sekil *sekilOrnek; Dikdortgen diktdgn(10, 7); Ucgen ucgn(10, 5); sekilOrnek = &diktdgn; sekilOrnek->alan(); sekilOrnek = &ucgn; sekilOrnek->alan(); return 0; } Source.cpp crayon-5f2e71e263d07424173518/ Sekil.h (Base Class) crayon-5f2e71e263d17606194542/ Sekil.cpp crayon-5f2e71e263d1e513057656/ Dikdortgen.h  crayon-5f2e71e263d25666937970/ Dikdortgen.cpp crayon-5f2e71e263d32172563986/ …

Devamını oku

Bubble Sort (Kabarcık sıralaması)

Kabarcık Sıralaması, bilgisayar bilimlerinde kullanılan yalın bir sıralama algoritmasıdır. Sıralanacak dizinin üzerinde sürekli ilerlerken her defasında iki öğenin birbiriyle karşılaştırılıp, karşılaştırılan öğelerin yanlış sırada olmaları durumunda yerlerinin değiştirilmesi mantığına dayanır. Algoritma, herhangi bir değişiklik yapılmayıncaya kadar dizinin başına dönerek kendisini yineler. Adına “Kabarcık” sıralaması denmesinin nedeni büyük olan sayıların aynı suyun altındaki bir kabarcık gibi dizinin üstüne doğru ilerlemesidir. Kod …

Devamını oku

Nesneye Dayalı Programlama ( Butunleme 2014 ) Soru Çözümleri

Soru Çözümleri Aşağıdaki gibidir umarım faydalı olur … Soru 1-) Prizma.h (SupperClass)     crayon-5f2e71e265909660667337/ Prizma.cpp crayon-5f2e71e265914108593262/ Silindir.h crayon-5f2e71e26591b910180820/ Silindir.cpp crayon-5f2e71e265922739425195/ DiktortgenPrizma.h crayon-5f2e71e265928030509272/ DiktortgenPrizma.cpp crayon-5f2e71e26592f102485025/ Source.cpp crayon-5f2e71e265936408264298/ Soru 2-) a-) Operatör aşırı yükleme Operatörlerin aşırı yüklenmesi, bir operatörün bir nesne için bizim istediğimiz şekliyle çalışabilecek hale getirilmesidir diyebiliriz. Örneğin bir (+) operatörü varsayılan olarak iki sayının toplamı bulmak için veya …

Devamını oku

Nesneye Dayalı Programlama Final Soru Çözümleri (2015 Yaz okulu)

Soru 1-)  Aşağıdaki programda çağrılan carp fonksiyonunu şablon olarak yazınız crayon-5f2e71e266113996550019/ Soru 2-)Aşağıdaki programın çalışması için gerek sınıfı ve fonksiyonu tanımlayın .ikiyeKatla fonksiyonu  en ve boy değerlerinin iki katı değerlerini yeni örneğe atayacaktır . Programın çıktısı 60 olacaktır . crayon-5f2e71e26611f173018474/ Soru -3) Programın çalışması için gereken > operatörü crayon-5f2e71e266127102764618/   Yıldız Vermeyi Unutmayın Toplam : 2 Ortalama : 3

Devamını oku

Nesneye Dayalı Programlama Vize Soru Çözümleri –

Dumlupınar Üniversitesi 2015 -2016 Bahar yarıyılı Nesneye Dayalı Programlama Vize Soru Çözümleri 1.Soru Referans parametresi kullanarak herhangi bir değer geri döndürmeden fonksiyon ile değişkenin değeri değiştirilmiştir . crayon-5f2e71e2666c7973925109/ 2.Soru   crayon-5f2e71e2666d3031221471/ 3.Soru crayon-5f2e71e2666db409777651/     Yıldız Vermeyi Unutmayın Toplam : 1 Ortalama : 5

Devamını oku

C++ ‘da Ondalıklı sayılar ile klasör oluşturma (0.01,0.002 ,-….1.00)

Merhaba , C++ ile klasör oluşturma nasıl olur ona bakacağız . Öncelikle klasörleri “fstream” kütüphanesinde bulunun mkdir() fonksiyonu ile oluşturacağız . Fakat bu örnekte klasör ismi ondalıklı haneler olan 100 adet klasörler oluşturacağız . (0.01 , 0.02 , 0.03,-….1.00 gibi ) kaynak kodlar ; crayon-5f2e71e267300750922116/     Yıldız Vermeyi Unutmayın Toplam : 2 Ortalama : 4

Devamını oku