Javascript soru işareti (shorthand operator) ve opsiyonel zincirleme (optional chaining) kullanımı

Javascript’te henüz yeni iseniz bir değişkenden sonra gelen soru işareti kafanızı karıştırabilir . Bu yazımda bu duruma açıklık getireceğiz . Javascript’te soru işareti genellikle bir koşula göre değişkenlere değer atamak için , iki nokta üst üste (:) ve bir soru işareti (?) ile beraber kullanılır. Bu duruma üçlü operatör (ternary operator) denir .


Verilen ifade koşulu sağlıyor ise soru işaretinden (?) sonra bulunan değeri döndürür . İfade sağlanmıyor ise iki nokta üst üsteden (:) sonraki değeri döndürür.

Bu tür Javascript koşul bildirimi kısa yol (shorthand) olarak kullanılır . Bu kullanımı aynı şekilde if else kullanarak uzun uzadıya tanımlayabilirsiniz .

Bir diğer güzel özellik ise Javascript’te tanımlanmış bir objede mevcut olmayan alt objenin çağrılmasından ortaya çıkacabilecek hataların önüne geçilmesini sağlayan opsiyonel zincirleme operatörü (optional chaining operator) dür . Kısa bir not : bu özellik henüz standartlaşmış bir javascript özelliği değildir . Projenizde kullanmanız için babel gibi bir javascript compiler’ı kullanmanız gerekir .

Eğer person objesinin “type” ve “number” objeleri olmasaydı(ki çoğu zaman böyle bir durumla karşılaşmak mümkün) ve biz bu alanları yukarıdaki gibi kontrol etmeseydik bir istisna(exception) ile karşılaşacaktık .

Bu özellik ile javascript’te bir objeye ait alt obje olmadığı zamanlarda oluşabilecek istisnalardan(exceptions) kaçınmak için “ve operatörünü” (&&) veya “üçlü operatörünü” (?:) (ternary operator) kullanmak gerekiyordu .

Özetle
Bahsettiğim bu iki kullanım bizleri if-else bloklarından kurtararak daha okunabilir daha temiz kodlar yazmamızı sağlıyor.
Başka bir yazıda görüşmek üzere .


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir