Python Operatörler – Atama Operatörlerinin Kullanımı

Python üzerinde yazdığımız programlarda çoğu zaman atama operatörleri kullanırız . Örneğin bir değişkene bir sayı atarken “=” operatörü kullanırız . Bunun yanı sıra algoritmalarınızda kullanacağınız bir çok özel atama operatörleri vardır . Şimdi bunları inceleyelim .


Eşittir (=) operatörünün kullanımı :

En temel atama operatörüdür .Bu operatörün sol tarafına değişken ismi sağ tarafına atanacak değer veya değerler yazılır .

Ekran Çıktısı :

Artı Eşit (+=) operatörünün kullanımı :

Bu operatör aslında bildiğimiz bir atamanın kısaltmasıdır . Örneğin a=a+b gibi bir işlemi a+=b şeklinde kullanabillir .

Soldaki değer ile sağdaki değeri birbirleri ile toplar .

Ekran Çıktısı :

Eksi Eşit (-=) operatörünün kullanımı :

Örneğin a=a-b gibi bir işlemi a-=b şeklinde kullanabillir .

Soldaki değer ile sağdaki değeri birbirlerinden çıkarır.

Ekran Çıktısı :

Çarpı Eşit (*=) operatörünün kullanımı :

Bu operatör ile soldaki değeri sağdaki değer ile çarpmayı sağlar . Örneğin uzun kullanımı a=a*b dir . Kısa kullanımı ise a*=b dir

Ekran Çıktısı :

Bölü Eşit (/=) operatörünün kullanımı :

Bu operatör ile soldaki değeri sağdaki değer ile bölmeyi sağlar . Örneğin uzun kullanımı a=a/b dir . Kısa kullanımı ise a/=b dir

Ekran Çıktısı :

Bu işlemlere benzer olarak “%= , //= , **=” birçok örnek daha türetilebilir .Bunları ihtiyaçlarınız dahilinde kullanabilirsiniz .


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir