Python Operatorler – Üyelik Operatörleri

Üyelik operatörleri sözel değerler(string), dizi (array) , liste (list) ve tüp (tupple) gibi veri yapılarının elemanlarının varlığını kontrol etmek için kullanılır .


in Operatörünün kullanımı :

in operatörü yukarda bahsedilen veri yapılarının içerisinde verilen değerin olup olmadığını kontrol eder . Söz konusu değer var ise true yok ise false değerini geri döndürür .

Ekran Çıktısı :

not in Operatörünün kullanımı :

not in operatörü in operatörünün tam tersidir .Yukarda bahsedilen veri yapılarının içerisinde verilen değerin  olmadığını kontrol eder . Söz konusu değer yok ise true var ise false değerini geri döndürür .

Ekran Çıktısı :

 


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir