Python If-Else Kullanımı

Diğer dillere benzer olarak python programlama dilinde de karar yapıları olan if ve else gibi yapılar bulunmaktadır . Karşılaştırılması istenen değerler belirli mantıksal olaylara göre birbirleri ile karşılaştırılır . If-Else yapıları programlama alanında en etkin elemanlardır .


If Yapısının Kullanımı :

if yapısında koşulun sonucunun true olduğu tüm durumlarda içerisindeki ifadeleri geçerli kılar .

Ekran Çıktısı :

else yapısının kullanımı :

Else yapısı ise if yapısının false olduğu durumda ikinci nihai durum olarak çalışır .

Ekran Çıktısı :

elif yapısının kullanımı :

elif yapısına birden çok farklı koşullardan doğacak durumların kontrolünü sağlamak için kullanırız .

Ekran Çıktısı :

Şimdi edindiğimiz bu bilgiler doğrultusunda vize ve final puanlarının belirli yüzdelerini kullanarak bir harf notu hesaplama uygulaması yapalım .

Örnek uygulama :

Ekran Çıktısı 1:

Ekran Çıktısı 2 :

Ekran Çıktısı 3 :

 


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir