Python değişken tipleri list kullanımı

Python dilinde listeler , verilerin bir arada belli bir düzende tutulmasını sağlar .Liste içine atılmış elemanlar virgül ile ayrılırlar . Bu elemanlar [eleman1,eleman2,….] şeklinde köşeli parantez içinde tutulurlar .Listeler C’deki dizi yapısına benzer fakat python’da veri türleri farklı tutulabilir. Liste’nin 0’ıncı indisinden başlayıp son indisi…

Python değişken tipleri string kullanımı

Bu yazımızda genel string tipinin kullanımında ortaya çıkan temel işlemleri ve fonksiyonları inceleyeceğiz .   Python dilinin esnekliği sayesinde bir string ifadeyi bir dizinin elemanlarını gezer gibi rahatça parçalayabiliriz. . String’in 0’ıncı indisinden başlayıp son indisi olan -1 e kadar gezebilir ve ([] , [:])…

Python değişken tipleri (int,float,string)

Bu yazıda programlamada giriş kısmı olan temel değişken tiplerini inceleyeceğiz . Python dilinde,bellekte bir değişken tanımlanırken herhangi bir tip bildirimi yapılmaz . Eşittir (=) işareti değişkenlere değer atamak için kullanılır. Eşittir işaretinin sol tarafında değişken ismi ve sağ tarafında o değişkenin değeri bulunur . Örneğin…

Döviz hesaplama operatör aşırı yüklemesi (Operator Overloading) örnek 3

Bu örnekte , Python’da oluşturduğumuz döviz sınıfına operatör aşırı yükleme uygulayarak iki farklı nesne ile kur hesaplaması yapıp iki nesnenin Türk Lirası üzerinden toplanmasını gerçekleştireceğiz . Kur bilgileri bir dictionary içerisinde tutulmaktadır . (İstenirse web üzerinde bulunan kur servislerinden güncel olarak çekilebilir) .

Kurucu…

Karmaşık sayıları kullanarak operatör aşırı yüklemesi örnek 2

Bu örnekte, bir karmaşık sayı sınıfı oluşturarak bu sınıf  için operatör aşırı yüklemesini nasıl kullanabileceğinizi ele alıyoruz.  Örnekte karmaşık  sayılar ile toplama,çıkarma ve bölme işlemlerini tanımlayacağız . Toplama : Karmaşık sayılar toplanırken reel kısımlar kendi aralarında ve sanal kısımlar kendi aralarında toplanır . Çıkarma : Karmaşık…