OS modülü kullanarak bir dizindeki mp3 uzantılı dosyaları taşıma

1.Adım : Bir dizindeki dosyalara erişmek için “OS” modülü altında bulunan listdir() fonksiyonu kullanılır . listdir() fonksiyonu , dizin üzerinde bulunan verilerin dosya isimlerini bir liste içinde geri döndürür 2.Adım : Erişilen dosyaların dosya adlarını ve uzantılarını “OS” modülü içerisinde bulunan path.splitext() fonksiyonları yardımı ile…

Operatör aşırı yükleme örnek 1

Operatörlerin aşırı yüklenmesi, bir operatörün bir nesne için bizim istediğimiz şekliyle çalışabilecek hale getirilmesidir. Örneğin bir (+) operatöründe ilk aklımıza gelen iki sayının toplamı ya da iki metnin birleştirilmesidir. Bazen yazdığımız sınıflara ait nesnelerin üzerinde bazı özel işlemler yapmak isteriz . Bu durumda sınıfımızda bir…

Bir dizinde istenilen uzantıdaki dosyaları başka bir dizine kopyalamak

Python dilinde dizin işlemleri “OS” modülünü kullanarak yapılmaktadır. Bu örnekte bir dizindeki “.mp3” uzantılı dosyaları başka bir dizine nasıl kopyalanacağı anlatılmaktadır . Python’daki OS modülü , işletim sistemi üzerinde değişiklikler yapmak için kullanılır . OS modülünün sunduğu işlevler,bazı zamanlar platform bağımlı olabilmektedir . Bu yazıda…