Python değişken tipleri (int,float,string)

Bu yazıda programlamada giriş kısmı olan temel değişken tiplerini inceleyeceğiz . Python dilinde,bellekte bir değişken tanımlanırken herhangi bir tip bildirimi yapılmaz . Eşittir (=) işareti değişkenlere değer atamak için kullanılır. Eşittir işaretinin sol tarafında değişken ismi ve sağ tarafında o değişkenin değeri bulunur . Örneğin…