OS modülü kullanarak bir dizindeki mp3 uzantılı dosyaları taşıma

1.Adım : Bir dizindeki dosyalara erişmek için “OS” modülü altında bulunan listdir() fonksiyonu kullanılır . listdir() fonksiyonu , dizin üzerinde bulunan verilerin dosya isimlerini bir liste içinde geri döndürür 2.Adım : Erişilen dosyaların dosya adlarını ve uzantılarını “OS” modülü içerisinde bulunan path.splitext() fonksiyonları yardımı ile…