Java – charAt() Kullanımı

Bu yazıda Java da bulunan charAt() fonksiyonunun kullanımını bir örnekle inceleyeceğiz . öncelikle charAt nedir ne işe yarar onu açıklayalım . charAt(3)  string ifadede belirtilen indisteki değeri bize verir . string degisken=”mehmet”; System.out.println(degisken.charAt(3)); Çıktı : m Daha geniş bir örnekle açıklamak istersek de  ; Klavyeden okuduğunuz bir…