Python değişken tipleri string kullanımı

Bu yazımızda genel string tipinin kullanımında ortaya çıkan temel işlemleri ve fonksiyonları inceleyeceğiz .   Python dilinin esnekliği sayesinde bir string ifadeyi bir dizinin elemanlarını gezer gibi rahatça parçalayabiliriz. . String’in 0’ıncı indisinden başlayıp son indisi olan -1 e kadar gezebilir ve ([] , [:])…