Ortak Dil Çalışma Platformu (CLR) Nedir ?

.NET altyapısında programların çalışmasını kontrol eden, işletim sistemi
ile program arasında yer alan ara birimdir

clr-nedir

IL kodu, CLR tarafından çağrılınca JIT derleyicileri tarafından makine
diline çevrilir ve çalıştırılır

Aradil (IL)


İki sayıyı toplayan bir C++ programı Intel işlemcilerde farklı, Sun Sparc işlemcilerde farklı derlenir. Fakat, .NET yapısında kod parçası derlendikten sonra elde edilen IL kodu işlemciye bağımlı bir kod değildir. IL, daha genel ve taşınabilirdir.

IL içerisinde, değişken tanımları, değişkenlerin nasıl saklanacağı, metotların nasıl çalıştırılacağı, aritmetik işlemler, mantıksal işlemler, bellek kullanımı ve hata yakalama ve yönetimi dahil birçok işin nasıl yapılacağı açıklanır

Bütün bunların yanında IL’de Metadata olarak adlandırılan bir birim daha vardır. Metadata, programda kullanılan verilerin tiplerinin yanında oluşturulan sınıfların metotlarını ve bunların özelliklerini ve diğer bilgileri içerir.

JIT Derleyicileri

Metadata’nın içeriği çalışma zamanında JIT derleyicileri tarafından kullanılır. IL ve Metadata’sı oluşturulan kod parçası, çalıştırılabilir bir yapıdadır.

jit-derleyici

C# derleyicisi ile IL’e derlenen programı çalıştırırken JIT derleyicileri devreye girer Bu derleyiciler programın girer. derleyiciler, çalıştırıldığı sistemin ve işlemcinin anlayabileceği makine kodunu oluşturur. JIT derleyicilerinin Windows ortamı için 3 farklı türü vardır. Bunlar:

Normal JIT: Bu derleyici, IL kodunu makine koduna çevirir ve önbellekte tutar.
Pre‐JIT: Tüm programın kodunu makine koduna çevirip sonra çalıştırır.
Eco‐JIT: Derlenen ve çalıştırılan program parçaları normal JIT’de hemen hafızadan silinmiyordu. Fakat Eco‐JIT’de kullanılabilir hafıza belli bir oranın altına düştüğünde, daha önceden derlenmiş ve çalıştırılmış kısımlar hafızadan silinirler.


C# içinde yayınlandı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir