C# ve .NET Nedir?

C#, C/C++ ve Java dillerinden türeyen, güçlü, basit, esnek, tip güvenli, modern ve Microsoft.NET platformu için sıfırdan geliştirilmiş bir programlama dilidir.


C#, eskiden beri programcıların yaygın bir biçimde kullandığı C/C++ ve Java dillerine benzerliği ile tanınan bir programlama dilidir. İlk aşamada çok benzer bir dil olarak görünse de bu iki dilden farklı bir çok özelliğe sahiptir.

C #, .NET için Microsoft tarafından geliştirilen ve programlama alanında C/C++ ve Java’nın güzel özelliklerini alıp, bu dillerin tehlikeli olabilecek özelliklerini dışarıda bırakan bir dildir .

C#, C/C++ dilinden farklı olarak tamamıyla nesneye yöneliktir. “int”, “double” gibi temel veri türleri dahi birer nesne olarak tanımlanmıştır. Java dilinden farklı olarak C# dilinde işaretçiler (pointer) kullanılabilmektedir.

C# ile Yapılabilecekler
Konsol tabanlı uygulama geliştirme
Windows için program yazma
C# ile Windows için gelişmiş, güçlü, hızlı ve güvenli programlar yazılabilir. Fakat bunun için programın çalıştığı sistemde .NET platformunun yüklü olması gerekir.
ASP.NET için en uygun dildir.
ASP.NET, ASP gibi script yorumlamalı olmayıp tamamen nesne
yönelimli haldedir. C# bu konuda büyük kolaylıklar sağlamaktadır. C# ile Web Servisleri geliştirmek oldukça kolay ve hızlı bir hal amaktadır.
Mobil uygulama geliştirme ve DLL yazabilme.

.NET’in Bileşenleri
Microsoft .NET platformunu aşağıdaki şekilde göstermek mümkündür:
.net-sema

Önceden, geliştirilen yazılımlar direkt olarak makine koduna derlenir ve bu şekilde çalıştırılırlardı. Ayrıca bu programlar, her işletim sistemine özel olarak geliştirilmekte ve derlemi işlemi işletim sistemine göre belirlenmekteydi.

Böyle bir yapıda taşınabilirlikten söz etmek mümkün değildir.

Java’da ise, program önce byte code’a çevrilmektedir. Bu kodu JVM(Java
Virtual Machine), işletim sisteminin istediği koda çevirmektedir

.NET platformunda da temel prensip Java ile benzerdir.

.NET kodu önce IL (Intermediate Language)’ye derler ve bu IL kodu
çalıştırılmak istendiği zaman .NET CLR (Common Language Runtime‐Ortak
Çalışma Platformu), JIT (Just In Time) derleticilerini kullanarak makine
diline çevirir.

CLR makine diline çevrilmiş olan program kodunu ön bellekte tutar. Bu
büyük performans artışı sağlarken, oldukça büyük miktar belleği kullanmış
olur.

Temel Dil Tanımlamaları CLS (Common Language Specifications) ve Ortak
Tip Sistemi CTS (Common Type System) ile .NET uyumlu dillerin hepsi aynı
değişkenleri ve benzer nesne yönelimli özellikleri taşır. Örn: C# ile yazılan
programdaki temel veri tipleri, VB.NET ‘tekiler ile aynı özelliklere sahiptir.
Böylece farklı dillerde yazılan bileşenler birbiri ile sorunsuz çalışırlar.


C# içinde yayınlandı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir